Predizolované potrubie

- izolácia PUR-koeficient   prestupu tepla 0,0275W/mK
- NOVINKA-MicroPUR-koeficient   prestupu tepla 0,0245W/mk
- delené spojky

Teplárenstvo

- výmenikové stanice tepla
- montáž technologických   celkov
- kotolne, klimatizácie, kúrenie

Armatúry

- armatúry a ostatný   inštalatérsky materiál pre   energetiku a vodné   hospodárstvo

Predaj plynu

- výhodné podmienky pre   podnikatelský sektor

Fotovoltaika

- výstavba fotovoltaických   elektrárni na kľúč
- projektová dokumentácia

Energetický audit

- objektov
- rozvodov tepla
- energetických zdrojov